Guns N Roses

Guns N Roses

Glam Rock

: 12

:
³
:
1
2

,