Гость: Бульба

9.12.13 21:13

http://poznavatelnoe.tv/fedorov_euroanshlus_ukraina
http://poznavatelnoe.tv/starikov_kak_razvodyat_ukrainu
http://poznavatelnoe.tv/fedorov_strah_yanukovich
http://poznavatelnoe.tv/starikov_tehnologiya_perevorotov
http://poznavatelnoe.tv/fedorov_2013-12-06
http://poznavatelnoe.tv/starikov_euromaidan
http://www.youtube.com/watch?v=JuT9y6zTriY